Program personalne asistencije za OSI

Potpisivanjem ugovora o realizaciji projekta „Servis personalne asistencije za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom“, omogućen je početak pružanja ove socijalne usluge osobama koje su, usled stepena invalidnosti, zavisne od tudje pomoći.

Potpisivanjem ugovora o realizaciji projekta „Servis personalne asistencije za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom“, omogućen je početak pružanja ove socijalne usluge osobama koje su, usled stepena invalidnosti, zavisne od tudje pomoći.

Projekat je podržan sredstvima grada sa milion 145 hiljada dinara, a deo sredstava obezbedjuje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Drugu godinu za redom osobe sa invaliditetom, koje zavise od tudje pomoći, mogu da računaju na ovu uslugu, koja za njih ima neprocenjiv značaj.

Projekat će trajati do kraja godine.

Pored Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, programu se pridružuje i Centar za socijalni rad, koji će obaviti stručnu procenu potreba prijavljenih korisnika.

Osmoro personalnih asistenata će za četvoročasovni ili šestočasovni rad dobijati 20 hiljada dinara mesečno.

Ukoliko su prošli obuku i poseduju sertifikat, Nacionalna služba za zapošljavanje preporučiće asistente za ovaj posao.

To su ranije uglavnom bile nezaposlene osobe. Grad sufinansiranjem pruža podršku projektima koje potpisuju Udruženja i organizacije u oblasti socijalne zaštite.

Iako će trajati do kraja godine, ovaj važan projekat nije mogao biti realizovan ranije.

Usluga personalnog asistenta ima nemerljiv značaj za korisnike, a cilj je da ovaj vid podrške postane stalan, odnosno deo strategije socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Izveštava novinarka RTK Slađana Obradović.

Izvor: www.rtk.co.rs

Autor: Slađana Obradović

www.youtube.com/watch?v=plgn7Gg6ezA