Skupština Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Održana je republička Skupština Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću Zaštitna radionica „Željezničar“, koju je posetio Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Održana je republička Skupština Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću Zaštitna radionica „Željezničar“, koju je posetio Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na sednici je prisustvovalo 35 direktora preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a po rečima predsedika skupštine Dragiše Markovića iz Smederevske Palanke, od 1966. godine, kada je udruženje osnovano, ovo je prvi put da ih poseti resorni ministar. „Po zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ovakva preduzeća moraju da imaju najmanje polovinu radnika sa invaliditetom i mi se trudimo, ne samo da zakon ispoštujemo, nego  i da te osobe imaju potpunu ravnopravnost sa zdravim osobama, da se njima stvore uslovi za normalan život, da mogu da ostvare lični dohodak i da normalno žive sa svojim porodicama“ rekao je Markvić. „Ova preduzeća su jedan od stubova koja rešavaju pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a da nije podrške Ministarstva rada, mi ne bi mogli da funkcionišemo. Mi ne očekujemo materijalnu pomoć, nego pomoć u poslu, da imamo što više posla i tako osobama sa invaliditetom obezbedimo normalan život.“ Ministru Aleksandru Vulinu na početku sednice uručena je zahvalnica za nesebičnu pomoć i podršku. „Mi treba da se zahvalimo vama, koji dajete priliku ljudima sa hendikepom da budu deo društva, da zarade svoj hleb i zato svi zajedno moramo da vodimo računa i pomognemo da i oni, prema kojima život nije bio pravedan, imaju normalan život“ poručio je ministar Vulin.

Opširnije na www.sunedeljnik.rs

Objavljeno: 09.06.2015.

Izvor: SU NEDELJNIK – Informacije iz Subotice