Obeležen Međunarodni dan samostalnog života

Samostalni život osoba sa invaliditetom ne znači fizički samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumeva da osoba sa invaliditetom ima izbor da samostalno donosi odluke u svom životu.

Samostalni život osoba sa invaliditetom ne znači fizički samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumeva da osoba sa invaliditetom ima izbor da samostalno donosi odluke u svom životu.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je u svim gradovima u kojima ima svoje lokalne organizacije obeležio Međunarodni dan samostalnog života.

– Peti maj je Evropska mreža za samostalni život proglasila za Međunarodni dan samostalnog života. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Jagodini, na određeni način, obeležava ovaj dan želeći da bude podrška svim osobama sa invaliditetom u Evropi koji se zalažu za samostalni život – kaže Neven Manojlović, korisnik Servisa personalnog asistenta. – Ovaj servis mnogo znači korisnicima, osobama sa invaliditetom i veoma je važno da se ukaže na značaj servisa. Ovo je najbitniji segment života osobe sa invaliditetom. To znači da je osoba samostalna u donošenju i planiranju odluka, sadržaja svog života, znači da može slobodno da živi bez upliva roditelja, supružnika i ostalih članova porodice.

Ovaj se dan obeležava u svim zemljama Evropske unije na različite načine, ali u svetlu, kako je rekao potpredsednik centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Jagodini Dimitrije Gligorijević, sveopštih mera štednje koje, naročito, utiču na podršku samostalnom životu osoba sa invaliditetom.

– U samoj misiji naše organizacije stoji da Centar promoviše filosofiju samostalnog života i stvaranje uslova za njenu primenu u Srbiji. Jedan od najvažnijih preduslova za primenu te filosofije je servis personalnih asistenata – istakao je Gligorijević. – Naši se prijatelji, na današnji dan, okupljaju u Briselu kako bi, na neki način, pokazali neku vrstu nezadovoljstva zbog čega se štedi, upravo, na najslabijima, na osobama sa invaliditetom. Ono što mi, delom, sa ponosom možemo da kažemo je da naša organizacija, od 2003. godine, sprovodi Servis personalnih asistenata.

Servis je u početku realizovan kroz projektne aktivnosti, od 2007. godine finansiranje servisa, u manjem, ali zadovoljavajućem obimu, preuzela je lokalna samouprava, kasnije Grad Jagodina.

– Ove godine je došlo do kratkog zastoja, ali su, trenutno, u obradi projekti i nadamo se, od polovine godine, da nastavimo sa finansiranjem servisa personalnih asitenata – rekao je Gligorijević.

Samostalni život osoba sa invaliditetom ne znači fizički samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumeva da osoba sa invaliditetom ima izbor da samostalno donosi odluke u svom životu. Da bira načine zadovoljenja svojih potreba, kontroliše sprovođenje svojih odluka, da snosi punu odgovornost za odluke i učinjeni izbor, ali i da, kao svi ostali ljudi, ima pravo na greške.

– Sa servisom mi živimo, kako to volimo da kažemo, život dostojan čoveka. Mi živimo u svojim kućama, omogućeno nam je da radimo, imamo zaposlene osobe koje rade, sportiste, aktiviste. Ono što je karakteristično, baš uz pomoć personalnih asistenata, od osnivanja 2002. godine, Centar u Jagodini je, kroz razne projekte, lokalnoj zajednici doneo preko četiri stotine hiljada evra – naglasio je Gligorijević.

Servis je, apsolutno najviši vid podrške za osobe sa invaliditetom, jer im omogućava da sebi obezbede sredstva za život. U Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom ističu da im je, za rad i fukcionisanje, potrebna podrška društva, stvaranje jednakih mogućnosti i poštovanje ljudskih prava, što propisuju i mnoga dokumenta i zakoni koje je usvojila država.

Оставите одговор