Povlašćeni uslovi parkiranja za osobe sa invaliditetom

Kako bi se izašlo u susret mnogobrojnim problemima sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom, tema o kojoj se raspravljalo na sednici Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom bili su uslovi i način korišćenja povlašćenih invalidskih parking karata na parkiralištima u gradu.

Sednici je prisustvovao i direktor JKP Parking servis, Nenad Vasiljević. Prema njegovim rečima, u gradu postoji oko četrdesetak parking mesta koja su posebno obeležena i koja mogu koristiti samo osobe sa invaliditetom. Međutim, kako korišćenje ovih parking mesta nije vremenski ograničeno, ali i zbog nesavesnog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju kojima ova mesta nisu namenjena, problemi sa parkiranjem postoje. Parking servis se suočava i sa određenim problemima kada je u pitanju izdavanje invalidskih parking karata, jer država nije jasno definisala kriterijume za procenu invaliditeta. Zbog toga će Sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci u saradnji sa Parking servisom, a na osnovu predloga članova Saveta, sastaviti predlog odluke kojom bi ova pitanja trebalo da budu uređena. Ova odluka bi već krajem meseca mogla da se nađe pred odbornicima Skupštine grada.

– Za osobe sa invaliditetom je urađeno oko 40 parking mesta, međutim mislim da je to nedovoljno, ali da bismo postigli bolji efekat korišćenja, mislim da je potrebno doneti neka, malo strožija pravila. Najverovatnije će predlog biti taj da to pravo mogu da ostvare lica koja imaju 80% invalidnosti. Zbog nedovoljnog broja parking mesta, mi ćemo omogućiti osobama sa invaliditetom da mogu da se parkiraju bez plaćanja na drugim parking mestima – kaže Vasiljević.

Kada osoba sa invaliditetom nije u automobilu, povlašćeni uslovi parkiranja za vozilo ne važe.

-Veliki broj ljudi koristi ovu pogodnost je činjenica koja ponekad kompromituje ovo pravo i mislim da o tome treba razmisliti i naći modele da se ovaj problem reši kako ne bi bile ugrožene potrebe onih kojima ovo pravo pripada. Kada je reč o tome da članovi porodice ne koriste ovo prava kada osoba sa invaliditetom nije u automobilu, apsolutno sam saglasan, primer je recimo Preduzeće za puteve koje povlasticu za korišćenje autoputa daje besplatno samio u slučaju kada je osoba sa invaliditetom u automobolu, uz dokaz lične karte – kaže Milan Stošić, predsednik Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Оставите одговор