SM: Personalni asistenti

47

Grad Sremska Mitrovica i ove godine nastavlja sa realizacijom projekta ličnog pratioca koji se sprovodi u skladu sa zakonom o obrazovanju.

Grad Sremska Mitrovica i ove godine nastavlja sa realizacijom projekta ličnog pratioca koji se sprovodi u skladu sa zakonom o obrazovanju.

OŠ Triva Vitasović Lebarnik u Laćarku u svom sastavu poseduje tri lica koja pružaju pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima, u skladu sa njihovim potrebama i pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima u cilju unapređivanja njihovog rada. Za ovaj segment školstva kako kažu u Gradskoj upravi za obrazovanje izdvojena su sredstva u budžetu. Grad Sremska Mitrovica i ove godine u budžetu ima stavku koja se odnosi na finansiranje ličnih pratioca za decu sa smetnjama u razvoju koja su inkluzijom uključena u redovan sistem obrazovanja. To za mališane sa smetnjama, ali i njihovi roditelje, znači da će imati pomoć prilikom odlaska u školu, obavljanja nastave i savladavanja svakodnevnih barijera. ”To je odlična stvar jer na ovaj način deca sa smetnjama u razvoju dobijaju šansu za normalno školovanje“, rekao je Igor Pavlešin roditelj. Lični pratilac pomaže detetu prilikom odlaska u školu, na ručak, čak i kada se igra sa drugarima u školi. Značajan napredak je ostvaren u primeni ovakvog vida staranja o potrebama deteta i u obrazovnom smislu u laćaračkoj školi. “Napredovala je dosta u obrazovnom smislu. Naučili smo da brojimo do 5 pa do 10 i polako izlazimo na tablu”, rekla je Aleksandra Marić lični pratilac. Grad je za potrebe ličnih pratilaca protekle godine izdvojio preko pola miliona dinara u budžetu. Kako ističu u sektoru za obrazovanje ovaj projekat je naišao na dobre reakcije predstavnika škole ali i roditelja. “Mi trenutno imamo tri lična pratioca u OŠ Triva Vitasović Lebarnik u Laćarku i kako čujemo reakcije nastavnog kadra ali i roditelja su više nego dobre“, istakla je Mirjana Pjevac načelnik GU za obrazovanje Sremska Mitrovica. Ove godine donet je pravilnik u skladu sa zakonom o finansiranju ovih lica tako da će se nastaviti realizacija ličnih pratilaca i postizati bolji uslovi za decu sa smetnjama u razvoju, dok lični pratioci imaju zaposlenje.

Оставите одговор