Moralna i novčana pomoć

Sredinom godine porast u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Beograd

Osobe sa invaliditetom u Srbiji, a ima ih preko 700.000 i dalje se susreću sa brojnim problemima, a osnovni je nepoštovanje Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i manjak kontrole sprovođenja zakonske regulative od inspecijskih organa.

„To usporava proces zapošljavanja pomenutih osoba, a samim tim ugrožava njihov materijalni položaj“, kaže Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Srbije i dodaje da se u Srbiji ne poštuju standardi i zakoni koji regulišu prava osoba sa invaliditetom , kao i činjenica da će se u razgovorima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji pokrenuti i pitanja osoba sa invaliditetom.“Osobe sa invaliditetom poslednjih godina najviše su pogođene, kako materijalno, tako i moralno i ne čudi upozorenje koje je stiglo iz Ženeve da se ugroženim kategorijama stanovništva, a to su pre svega lica sa invaliditetom i žene žrtve porodičnog nasilja, mora pobošljati status“, kaže Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje  i socijalnu politiku i najavljuje da će sredinom 2014. godine doći do značajnog porasta zapošljavanja.

„U Subotici je trenutno nezaposleno 380 osoba sa invaliditetom, ali se ipak primećuje pozitivan trend u njihovom zapošljavanju“, kažu u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Subotici i dodaju da je za osobe sa invaliditetom karakteristično da se samo mali broj njih zapošljava u okviru svoje kvalifikacije ili stručne spreme. „Najčešće se zapošljavaju prema svojim očuvanim psihofizičkim mogućnostima“, kažu u NSZ i dodaju da je tokom 2013. godine u Subotici zaposleno preko 106 osoba sa invaliditetom, od toga 36 žena. „Posredstvom mera aktivne politike zapošljavanja zaposleno je 48 invalida, a njih 58 zaposleno je uz direktno posredovanje“, kažu u NSZ i ističu da je na određeno vreme zaposleno 73 lica, od toga 22 žene, a na neodređeno vreme 24 lica, od toga deset žena. Neki od programa koje NSZ nudi za pospešivanje zapošljavanja uključuju i podsticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javne radove, stručnu praksu, subvencionisanje zarada za prvo zaposlenje i prilagođavanje radnih mesta, kao i oslobađanje dela poreza i doprinosa u trajanju od tri godine. „Zanimljivo je da su invalidi obučavani, između ostalog i za operatere u proizvodnji šavnih cevi, koje se izvodilo u nemačkoj kompaniji sa pogonom u Subotici „Kontitek fluid Srbija“ nakon čega su četiri invalida dobila posao“, kažu u subotičkoj filijali NSZ. U Subotici je godine 2009. zaposleno 26 osoba sa invaliditetom, 2010. godine 126 invalida, u 2011. godini njih 144, a u 2012. godini ta brojka se popela na 274. Polovina evidentiranih osoba sa  invaliditetom ima tek prvi stepen stručne spreme, što oslikava nepovoljan trend u obrazovanju tih lica, ocenjuju u NSZ.

Aktivnim merama NSZ-a tokom 2013. godine i u 20 šabačkih preduzeća posao je privremeno dobilo vise od 125 osoba sa invaliditetom. Oni su, kao u slučaju JKP „Stari grad“, angažovani u okviru projekta „Javni radovi“, dok je humanitarna organizacija “ Karitas“ opremanjem radnje za pranje veša i hemijsko čišćenje angažovala šest žena iz socijalno ugroženih društvenih grupa. „Na ovaj način promoviše se socijalno preduzetništvo i pomažu se osobe iz ugroženih kategorija nezaposlenih da dobiju posao, a kroz delatnost servisa za hemijsko čišćenje obezbeđene su i besplatne usluge za 50 korisnika usluga socijalne nege. Kroz projekte „Javni radovi“ više osoba sa invaliditetom dobilo je zaposlenje u Tkačkoj radionici u Šabcu, a u Bogatiću kod Šapca u septembru 2013. godine otvoren je servis i dve osobe sa invaliditetom dobile su zaposlenje“, kažu u NSZ. „Karitas“ je učestvovao i na sajmovima zapošljavanja, a posebno interesovanje izazvao je program službe kućne nege, projekat „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, u okviru kojeg će se narednih meseci realizovati treninzi iz sedam različitih oblasti.

Оставите одговор