Obrazovanje i osobe sa invaliditetom

21

Udruženje Suadeo, iz Čačka je 27. decembra u Regionalnom cenzru za stručno usavršavanje zapsolenih u obrazovanju predstavilo platformu za poboljšanje uslova za obrazovanje osoba sa invaliditetom.

Udruženje Suadeo, iz Čačka je 27. decembra u Regionalnom cenzru za stručno usavršavanje zapsolenih u obrazovanju predstavilo platformu za poboljšanje uslova za obrazovanje osoba sa invaliditetom.

Ivan Milovanović iz centra Suadeo, kaže da je rad na izradi platforme pokazao da je najveći problem u obrazovanju osoba sa invaliditetom nepristupačnost obrazovnih institucija ali i težak socijalni položaj. Zbog toga je prema rečima Milovanovića, potrebno podići neformalno obrazovanje osoba sa invaliditetom, jer je to najjeftiniji način ublažiti sistemske nedostatke.

– Osobe sa invalidtetom nemaju pristup obrazovnim ustanovama a samo obrazovanje nije dovoljno prilagođeno za osobe sa invaliditetom, zbog čega veliki značaj ima neformalno obrazovanje. Za poboljšanje socijalnog položaja osoba sa invaliditetom potrebno je kvalitteno obrazovanje što je u ovom trenutku veliki problem. Platforma ima za cilj da omogući ljudima da prebrode te barijere. Platforma ne nudi sistemsko rešenje ali će ona svakako biti solidna osnova za definisanje državne politike. Kao rezultat platforme, već u januaru ćemo imati tri radionice sa temama socijalnog preudzetništva, pisanje projekata i ažuriranje veb stranica, kaže Ivan Milovanović.

Na prezentaciji platforme bilo je prisutno oko dvadesetak udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom iz Moravičkog, Raškog, Zlatiborskog i Šumadijskog okruga. Milan Grbović iz Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija iz Kragujevca složio  se da je najveći problem osoba sa invaliditetom nespristupačnost obrazovnih isntitucija ali i kretanje u gradskom saobraćaju.

– Obrazovanje osoba sa inveliditeom u Srbiji je ispod svakom nivoa. Najveći problem je pristupačnost obrazovnih institucija. U celoj Srbiji ja ne znam da li možete pronaći deset obrazovnih institucija gde osobe sa invaliditetom koja koriste kolica za kretanje mogu da uđu, da prisustvuju i pohađaju nastavu. Veliki problem je i siromaštvo osoba sa invaliditetom. Ja ne mogu kao korisnik kolica da uđem ni u jedno vozilo gradskog prevoza. To su problemi koji su za sada nepravziđeni u ovoj državi. Svi gradovi treba da uvedu sesrvis personalne asistencije, ako ne za sve invalide, onda za osobe inavliditetom koje se obrazuju i koje su radno angažovane, predlaže Grbović.

Kako se moglo čuti tokom diskusije, jedan od većih problema osoba sa invaliditetom je zapošljavanje, jer se doneti Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom ne primenjuje.

Projekat „Obrazovanjem od pasivnog posmatrača do aktivnog učesnika društva“ podržalo je Ministarstvo omladine i sporta, kancelarije za mlade iz 16 regiona Srbije, Savez defektologa Srbije, Udruženje studenata sa hendikepom i Biznis start-up centar iz Kragujevca.

Оставите одговор