„Obrazovanjem od pasivnog posmatrača do aktivnog učesnika društva“