Osnovano novo preduzeće Novitas Consult d.o.o. u Šapcu

Vlasnica i direktorka kompanije “Novitas” iz Šapca, Dragica Božinović i članica UPŽ-a je u sklopu svojih drustvenih aktivnosti, pokrenula novo preduzeće pod nazivom “Novitas Consult” d.o.o. u kome je akcenat stavila na ranjive grupe stanovništva i osobe sa hendikepom.

Vlasnica i direktorka kompanije “Novitas” iz Šapca, Dragica Božinović i članica UPŽ-a je u sklopu svojih drustvenih aktivnosti, pokrenula novo preduzeće pod nazivom “Novitas Consult” d.o.o. u kome je akcenat stavila na ranjive grupe stanovništva i osobe sa hendikepom.

Preduzeće za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, “Novitas Consult” d.o.o. je radni odnos na neodređeno vreme obezbedilo za pet osoba sa invaliditetom, koji su angažovani na poslovima sortiranja, prepakivanja i pakovanja prehrambenih proizvoda. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invaliditetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Оставите одговор