Subotica prednjači u zapošljavanju invalida

U prethodne tri godine od kako je donet zakon o zapošljavanju invalida Subotica prednjači u njihovom zapošljavanju, jer je u tom periodu zaposleno oko 280 invalida, rečeno je na tribini savetovanja u vezi zapošljavanja invalida.

U prethodne tri godine od kako je donet zakon o zapošljavanju invalida Subotica prednjači u njihovom zapošljavanju, jer je u tom periodu zaposleno oko 280 invalida, rečeno je na tribini savetovanja u vezi zapošljavanja invalida. Osim potpredsednika Saveza invalida rada Srbije, na tribini u Subotici, učestvovao je i član izvršnog odbora Saveza invalida rada Vojvodine. Cilj tribine bio je kako unaprediti zapošljavanje invalida i pored dobrog Zakona koji omogućava mladim ljudima koji su rođeni sa invaliditetom lako zaposlenje.

U Savezu invalida Subotice ističu da bi bilo dobro kada bi svi gradovi organizovali slične tribine kao što je ova u Subotici, jer je naš Grad jedan on vodećih u Srbiji, bar kada je reč o zapošljavanju invalida. Osim samog zapošljavanja, prema rečima predsednika Saveza invalida u Subotici Stanka Nimčevića, Subotica ima i solidnu infrastrukturu koja omogućava lakše kretanje invalida kroz grad.

Zakon o zapošljavanju invalida je donet 2010. godine, a na tribi se između ostalog raspravljalo o tome, koliko se on zaista primenjuje.

Od početka godine prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, zaključno sa 30. septembrom ove godine, zaposlena je 91 osoba sa invaliditetom, od toga 31 žena.  Od primene novog zakona koji predviđa obavezu da poslodavci imaju zaposlenu jednu osobu sa invalitetom, ako broj zaposlenih prelazi 20, primećuje se pozitivan trend u zapošljavanju ovih lica.

Оставите одговор