SPORTSKE IGRE OAZE 2013!

Prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala i potpisala 2009. godine, osobe sa invaliditetom imaju pravo na aktivno bavljenje sportom i rekreacijom, te pravo na život u lokalnoj zajedici.

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“ u partnerstvu sa Specijalnom Olimpijadom BIH organizuje veliko međunarodno sportsko takmičenje „SPORTSKE IGRE OAZE“ i SPECIJALNE OLIMPIJADE BiH, u periodu od 03. do 06.10.2013. godine.

Ovo je treće veliko takmičenje koje organizuje Udruženje „OAZA“ i bilježi rekordan broj prijavljenih ekipa tridesetdevet ekipa je prijavljeno sa preko 700 takmičara. Takmičari dolaze iz Švedske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije, Crne Gore i BIH. Kroz tri dana takmičenja, osobe sa  invaliditetom će se boriti za zlatna, srebrena i bronazana odličja u osam različitih sportova: nogomet, košarka, atletika, plivanje, stoni tenis, bočanje, kuglanje i  MATP program za osobe sa višestrukim smetnjama. Prema pristiglim prijavama zabilježene su i rekordne prijave u različitim sportovima, tako da je u plivanju prijavljeno 91 takmičar, u atletici 226 takmičara, kuglanju 31 ekipa, nogomet 15 ekipa, košarka 13 ekipa, stonitenis 92 takmičara, bočanju 44 ekipa i MATP programu 28 takmičara.

Prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala i potpisala  2009. godine, osobe sa invaliditetom imaju pravo na aktivno bavljenje sportom i rekreacijom, te pravo na život u lokalnoj zajedici.

Cilj ovog takmičenja jeste promocija sposobnosti i mogućnosti osoba sa invaliditetom, te ravnopravno uključivanje u lokalnu zajdenicu.

Rapored održavanja  takmičenja za osobe sa intelektualnim teškoćama pod nazivom SPORTSKE IGRE OAZE I SPECIJALNE OLIMPIJADE U BIH je slijedeći:

03.10.2013. godine – 17:00 sati – svečani  defile otvaranja igara u Dvorani Ramiz Salčin – Mojmilo

04.10.2013. godine – 10:00 sati – takmičenje u plivanju – Olimpijski bazen Sarajevo

04.10.2013. godine – 11:00 sati – takmičenje u atletici – Stadion „Asim Ferhatović Hase“

04.10.2013. godine – 16:00 sati – takmičenje u kuglanju – Olimpijska dvorana ZETRA

05.10.2013. godine – 10:00 sati – takmičenje u nogometu – Dvorana Ramiz Salčin – Mojmilo

05.10.2013. godine – 11:00 sati – takmičenje u stonom tenisu – Dvorana Dobrinja

05.10.2013. godine – 16:00 sati – MATP program  – Dvorana Ramiz Salčin – Mojmilo

06.10.2013. godine – 10:00 sati – takmičenje u košarci – Dvorana Ramiz Salčin – Mojmilo

06.10.2013. godine – 11:00 sati – takmičenje u bočanju – Dvorana Dobrinja

Оставите одговор