Sarajevo

Invalidi ne žele Ured za invalide

“ Jedino je jasno da će on biti ogroman izdatak, a efekti su upitni”
SARAJEVO – Vlada FBiH osnovala je uredbom još jedan svoj ured, ovaj put za pitanja invaliditeta, koji će godišnje koštati oko 200.000 KM i njegov rad biće finansiran iz budžeta FBiH.

SPORTSKE IGRE OAZE 2013!

Prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala i potpisala 2009. godine, osobe sa invaliditetom imaju pravo na aktivno bavljenje sportom i rekreacijom, te pravo na život u lokalnoj zajedici.