Zaposleno 13 osoba sa invaliditetom

Predsednica Društva za Cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjica Dipl. def. Svetlana Glavinić i sekretarka Crvenog krsta Ivanjica ecc. Ankica Mojsilović potpisale su ugovore sa NSZ Čačak o zapošljavanju ukupno 13 osoba sa invaliditetom.

Predsednica Društva za Cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjica Dipl. def. Svetlana Glavinić i sekretarka Crvenog krsta Ivanjica ecc. Ankica Mojsilović potpisale su ugovore sa NSZ Čačak o zapošljavanju ukupno 13 osoba sa invaliditetom. Društvo za Cerebralnu i dečiju paralizu zaposliće sedam osoba sa invaliditetom a Crveni krst šest osoba sa invaliditetom na određeno vreme u trajanju od 6 meseci.

Cilj  javnih radova jeste upošljavanje nezaposlenih OSI .Oni će ovih šest meseci raditi na administrativno tehničkim polovima u Društvu za CDP  i Crvenom krstu. Ukupna vrednost ovih javnih radova je oko 3.500.000 dinara. Ovakav vid podrške OSI u skladu je sa ciljevima ove dve organizacije, lokalnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima o zapošljavanju osetljivih grupa.

Оставите одговор