Apatin: Dva miliona da deset ljudi krene u posao

Konkurs je otvoren do 17. juna, a tekst javnog poziva sa zahtevom i biznis planom se može preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Apatin.

Foto: Apatin Foto: Jelena Ivanović

Apatin: Filijala za zapošljavanje u Apatinu i lokalna samouprava objavili su dva konkursa, radi dodele subvencija nezaposlenima koji planiraju da pokrenu sopstveni posao i za poslodavce za zapošljavanje lica teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini, na teritoriji ove opštine.

Konkurs je otvoren do 17. juna, a tekst javnog poziva sa zahtevom i biznis planom se može preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Apatin.

Za konkurs koji se odnosi na samozapošljavanje obezbeđeno je u opštinskom budžetu dva miliona dinara, kazala je zamenica predsednika opštine Dubravka Korać.

Tom sumom, dodala je, lokalna samouprava želi da pomogne desetak ljudi namerenih da pokrenu sopstveni posao.

Otprilike je deset lica ostalo ispod granice prošle godine, kada je Nacionalna služba za zapošljavanje delila novac, pa je namera opštine da ove godine svi koji ispunjavaju uslove, dobiju traženu novčanu potporu, veli naša sagovornica.

Za drugu meru koja se odnosi na  zapošljavanja teže zapošljivih lica, Dubravka Korać je naglasila da je obezbeđeno 150.000 dinara po jednom novootvorenom radnom mestu.

Kriterijum je ove godine blaži pa teže zapošljiva lica ne moraju da imaju više i visoko obrazovanje, već ih je moguće zaposliti i sa srednjom školom. U ovu kategoriju spadaju mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija, sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama. Zatim, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romiosobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoćidugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja, objasnila je zamenica predsednika Dubravka Korać.

ZD.


Objavljeno: 03. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Z. D.