Raspisan konkurs za javne radove na području Vršca

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Vršcu i Grad Vršac raspisali su javni konkurs za organizovanje javnih radova…

Foto: NSZ

 

 

Vpšac: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Vršcu i Grad Vršac raspisali su javni konkurs za organizovanje javnih radova na kojima će biti angažovana nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom, što je tek jedna od mera aktivne politike zapošljavanja.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima koja se angažuju po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini od 18.000 dinara mesečno, kao i naknadu troškova prevoza u visini od 2.000 dinara.

Pravo učešća na javnom pozivu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica. Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada ima poslodavac koji je izmirio ranije ugovore obaveze prema NSZ.

Najviše bodova dobijaće oni koji predlože radove u održavanju životne sredine i prirode, zatim socijalne i humanitarne delatnosti , održavanje i obnavljanje javne infrastukture. Javni radovi mogu trajati od jednog do četiri meseca, a prednost u obavljanju poslova imaju žene sa prvim i drugim stepenom stručne spreme. Javni rad koji podrazumeva angažovanje isključivo žena koje pripadaju radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći, ili drugim teže zapošljivim kategorijama – Romi, viškovi zaposlenih, lica koja traže posao duže od 18 meseci, dobijaju najviše  bodova.

Svi ugovori sa odabranim organizatorima javnih poslova u kojima će biti angažovana nezaposlena lica sa teritorije Vršca moraju biti zaključeni u toku ove kalendarske godine.  Poslodavac koji bude izabran za izvođača javnih radova ima obavezu da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima najduže do predviđene dužine trajanja javnog rada i obavezno ga prijavi na socijalno osiguranje, da isplaćuje ugovorene naknade za obavljeni posao redovno, da plaća troškove prevoza, organizuje  zaštitu i bezbednost angažovanih lica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi Filijala Vršac, a rok za prijave na javnom konkursu je 13. jul ove godine.

LJ. Malešević

Projekat „Vršac danas” realizovala je „Panonija media“ u saradnji sa „Dnevnikom“. Stavovi izneti u ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove lokalne samouprave, koja sufinansira projekat.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević