Udruženje roditelja i hranitelja dece i odraslih osoba sa invaliditetom „Altruist“