Inkluzija nije iluzija

U ŽABLJU I TEMERINU REALIZUJU PROJEKAT ZA OSOBE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Žabalj – Počela je realizacija međuopštinskog projekta „Inkluzija nije iluzija“ kao rezultat saradnje UG „Bajka“ – Kreativni ženski centar iz Temerina i Udruženja roditelja i hranitelja dece i odraslih osoba sa invaliditetom „Altruist“. Projekat će trajati naredna tri meseca, podžalo ga je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a ima za cilj da obezbedi kvalitetniji život deci i mladima sa smetnjama u razvoju u Žablju i Temerinu, kao i njihovim porodicama.

Predviđeni su sportsko-rehabilitacioni i radio-okupacioni sadržaji, namenjeni odmoru, rekreaciji i druženju ove najosetljivije grupe, čime će korisnici biti dodatno stimulisani. Osim u Žablju i Temerinu, predviđen je i boravak u banjsko-rehailitacionom centru. Stručni radnici očekuju da će im, na taj način, biti omogućen bolji i kvalitetniji život, a roditeljima dodatna podrška.

Poseban značaj projekta je u tome što će neki od korisnika prvi put boraviti u banji, odmarati se i uživati. Ovim projektom biće podstaknuto partnerstvo među opštinama, civilnim organizacijama i javnim ustanovama, što će svakako poboljšati regionalnu podršku najosetljivijim grupama i pojedincima. Jer, deca i mladi sa smetnjama u razvoju jedna su od najugroženijih socijalnih grupa.

Mnogobrojni su izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju, kako oni, tako i njihove porodice. Osim što im je narušeno zdravlje, mnogi nemaju mogućnost rehabilitacije, nedovoljno su informisani, neretko siromašni, pasivni, isključeni iz društvenih tokova i diskriminisani.

Njihovi roditelji se najčešće samostalno bore sa tim izazovima i uglavnom nisu u prilici da im, bez dodatne podrške zajednice i društva, zadovolje i osnovne potrebe. Zato je veliki značaj organizovane podrške na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

M. Ra.

Objavljeno: 12. 06. 2019.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: M. Ra.

O tome i na:

„INKLUZIJA NIJE ILUZIJA“ U ŽABLJU I TEMERINU: Kvalitetniji život za decu i mlade sa smetnjama u razvoju – www.formatzabalj.rs