deinstitucionalizacija

Traktor, ljudožderi i socijalna zaštita

Širom sveta, ali nekako zabrinjavajuće često u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, osobe sa invaliditetom žrtve su masovnog lišenja poslovne sposobnosti (svojstvo pravnog subjektiviteta i slobodnog odlučivanja o/u sopstvenom životu) i smeštanja u ustanove zdravstvene i socijalne zaštite mimo svoje volje. Takva smeštanja najčešće su trajna (doživotna). Takođe, takva smeštanja uzroci su povrede gotovo svih osnovnih ljudskih prava, potpune objektivizacije i svođenja čoveka na broj kojim se upravlja, te osnov za brojne zloupotrebe.

Mirjana Lazor: Predrasude najveći problem

Mirjana Lazor, pedagog, dobitnica nagrade „Dr Đorđe Natošević“
Kazala nam je da je dugo verovala da se promene dešavaju odgore prema dole – od institucija sistema ka školama – ali su je situacija i iskustvo naučili da nije tako… Da se u Srbiji stvari menjaju obrnuto.

Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i jačanje sistema podrške u lokalnim zajednicama, teme su seminara održanog u Hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru. – Srbija je tek na početku ovog važnog puta, a opština Bor jedan od pozitivnijih primera – istaknuto je na skupu kome su prisustvovali zamenik Zaštitnika građana, predstavnici organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom, predstavnici borske lokalne samouprave i osobe sa invaliditetom.