Socijalna inkluzija kroz deinstitucionalizaciju

JAVNA RASPRAVA O ZAKONIM IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE


Predlog strategije kako smanjiti broj osoba koje koriste usluge domskog smeštaja


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti i o Predlogu strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socialne zaštite u zajednici za period od 2021. do 2026. godine.

Javne rasprave o ova dva akta trajaće do 17. maja, do kada će zainteresovani moći da na adresu Ministarstva dostave svoje predloge, sugestije, inicijative i mišljenja, saopštilo je resorno ministarstvo.

Nacrtom zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti unapređuje se položaj korisnika usluga privremenog smeštaja, pod ravnopravnim uslovima, uz aktivno, efektivno i informisano učešće svih lica koja učestvuju u donošenju odluka koje utiču na život i prava korisnika.

Zaštita prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti omogućava kontinuirano osposobljavanje korisnika za samostalan život i puno i ravnopravno učešće u društvu i ostvarivanje socijalne inkluzije kroz proces deinstitucionalizacije.

Predlog strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici u sistemu socijalne zaštite je usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje Republika Srbija treba da sprovede kako bi se smanjila institucionalizacija, odnosno smanjio broj osoba koji koriste usluge domskog smeštaja.

Osnovni cilj ovog dokumenta je ostvarivanje prava na život u zajednici korisnika socijalne zaštite kroz procese deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije, navodi se u saopštenju.

Objavljeno: 30. 4. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

O tome:

Javna rasprava o zakonima iz oblasti socijalne zaštite – www.rtv.rs