Pomoć za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

U Beogradu su potpisani ugovori sa četiri udruženja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kojima je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odobrilo pomoć države u ukupnom iznosu od 64,8 miliona dinara.

U Beogradu su potpisani ugovori sa četiri udruženja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kojima je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odobrilo pomoć države u ukupnom iznosu od 64,8 miliona dinara.

Ugovore su potpisali ministar Aleksandar Vulin, predsednik Saveza slepih Srbije Milan Tomić, predsdenik Saveza za pomoć osobama ometenih u razvoju Svetlana Vlahović i predsednik Nacionalne organizacije za osobe sa invaliditetom Ivanka Jovanović, prenosiTanjug.

Vulin je, posle ceremonije potpisivanja ugovora, rekao novinarima da je 111 udruženja i organizacija dobilo pomoć države u ukupnom iznosu od 64,8 miliona dinara za razne projekte koje poboljšavaju položaj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.

„To je naša obaveza ali, to i jeste više od obaveze to je naša dužnost. Osobe sa invaliditetom nisu teret ovog društva, i uz druga ministarstva kao i ono što radi ovo ministarstvo, mi se trudimo da značajno poboljšamo položaj osoba sa invaliditetom“, kazao je Vulin.

Ministar je podsetio da je prošle godine, zahvaljući radu čitavog društva, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleno preko 4.000 osoba sa invaliditetom, što do sada nije bio slučaj i što jeste značajan pomak, napominjući da je Nacionalna služba zapošljavanja u ovoj godini odvojila 500 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

„Ovo Ministarstvo je odvojilo 303 miliona dinara za redovno funkcionisanje udruženja osoba sa invalidtetom, a ovim konkursom je dodelilo još blizu 65 miliona dinara“, rekao je Vulin.

Prema podacima Ministarstva za rad, tim sredstvima podržano je 54 projekta za preveniciju deinstitucionalizacije i institucionalizaciju sa oko 38,9 miliona dinara, 13 projekata za poboljšanje pristupačnosti za osobe sa inavliditetom u ukupnom iznosu od pet miliona dinara, 44 projekta čiji je cilj pružanje usluga podrške za samostalni život osoba sa invaliditetom sa oko 20,8 miliona dinara.

Podržano je i 40 projekata koji se bave unapređenjem položaja osoba sa intelektrualnim teškoćama, 17 projekata za poboljšanje položaja osoba sa telesnim invaliditetom, 25 projekata za osobe sa senzornim oštećenjem i 29 projekata čija je ciljna grupa mešovita.

Objavljeno 18. maja 2015.

Izvor: www.rts.rs