Treći Sustainability Talks, posvećen podsticanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom u organizaciji Forum za odgovorno poslovanje u partnerstvu sa Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum, održan je 12. aprila uz dobrodošlicu kompanije Delhaize Serbia koja je bila domaćin susreta. Predstavnice različitih sektora, Simona Mitrović, Delhaize Serbia; Slađana Lević, Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum, Jovana Zeljić, #UnicreditBank; Marija Ignjatović, Novitas Consult doo i Margareta Musić, Elixir Group, razgovarale su o različitim mehanizmima koji doprinose inkluzivnom zapošljavanju i pružaju podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Hvala sjajnim panelistkinjama koje su podelile svoja iskustva i napore ka izgradnji inkluzivnijeg društva u kom svi pojedinci treba da imaju jednake šanse.

Više informacija: https://smartkolektiv.org/…/treci-sustainability-talks…/

SustainabilityTalks održan je u okviru projekta #PosaoPoMeri – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji realizuju Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum, Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, SMart Kolektiv i CIL Srbija uz podršku USAID Serbia.

Delhaize Serbia

#sustainabilitytalks#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/