Kako bi svaki kandidat imao jednake šanse pri selekciji, važno je u oglasu za posao naznačitiž moguća prilagođavanja radnih zadataka i uslova rada, prisustvo asistivnih tehnologija i sličnog.

Oglase za posao namenjene osobama sa invaliditetom možete oglasiti na portalu www.zaposljavanje.fmi.rs.

Saznajte još informacija o zapošljavanju na veb-sajtu fmi.rs. i omogućite svojim zaposlenima #PosaoPoMeri.

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije

@fondacijadivac @smartkolektiv @cil.srbija uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

*Izvor: „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ Forum mladih sa invaliditetom, Beograd.

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/