Afirmacija zdravih životnih stilova

NAUČNI SKUP NA KOPAONIKU

U hotelu „Grand“ na Kopaoniku, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, u partnerstvu sa Asocijacijom „Sport za sve Srbije“, organizovao je dvodnevni naučni skup na kome su se kao gosti pojaili naučni radnici i istraživači iz Srbije, Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Republike Srpske, Španije, Slovenije i Turske.

Jedan od najuglednijih naučnih radnika iz ove oblasti u Srbiji, prof. dr Nenad Živanović ispred grupe autora je predstavio rad na temu „Upotrebna vrednost navijača“.

Prof. dr Kristina Pantović-Babić u svom radu je podsetila na razvoj sporta i drugih oblika telesnih aktivnosti u Hercegovini. Zanimljiv rad prezentovao je dr Miloš Stamenković na temu „Sportska fotografija kao sredstvo motivacije za fizičko vežbanje mladih ljudi“.

Bilo je govora o različitim modelima sporta, košarkaškim temama, istorijatu konjičkog sporta, kao i o dostupnosti resursa mladim istraživačima. Pažnju je izazvala i tema „Etički aspekt učešća i sportskim takmičenjima kod osoba sa invaliditetom“. Prema ocenama učesnika, dodaće dodatnu afirmaciju zdravih stilova života.

Objavljeno: 28. 3. 2024.

Izvor: SPORTSKI ŽURNAL – Sportski miks

Autor: D. Stamenković