U Beogradu je danas, 14.novembra, potpisan i šesti koalicioni sporazum, u okviru projekta POSAO PO MERI – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom.

Sporazum su osim predstavnika Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Karitasa , potpisali i predstavnici Saveza: …iz kruga, bubrežnih bolesnika, invalida rada, CDP, Daun sindroma, osoba sa autizmom, para/kvadriplegije.

Ovo je bilo važno rado zagovaračkih aktivnosti na nacionalnom nivou, a predstavnici gradskih organizacija će se priključiti koaliciji nakon predstojećeg okruglog stola.

Razgovarali smo o predstojećim aktivnostima u okviru projekta

#posaopomeri, kojeg finansira @USAD, a sprovode @fmi.rs @fondacijadivac @caritas_srbije @cilsrbija @smartkolektiv

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/