GRAD DAJE 215 STIPENDIJA: Raspisan konkurs za dodelu novčanih nagrada prestoničkim srednjoškolcima i studentima

Srednjoškolci i studenti mogu dobiti stipendije od Grada, a izdvojena su sredstva za 215 mladih.

Foto: N. Skenderija

Učenici srednjih škola dobiće po 24.000 dinara, dok je za akademce izdvojeno 30.000. Oni koji žele da konkurišu mogu to da urade u narednih deset dana.

Grad je opredelio sredstva za 215 prestoničkih srednjoškolaca i studenata, od čega je 65 stipendija namenjeno mladima sa invaliditetom. Kako se navodi u konkursu za učenike srednjih škola otvoreno je 35 pozicija, 30 će dobiti đaci gimnazija i stručnih škola, a pet je namenjeno za učenike umetničkih škola.

– Za studente prirodno-matematičkog usmerenja otvoreno je 60 mesta, 40 stipendija dobiće akademci koji su se opredelili za društveno-humanističke smerove, a za studente umetničkog usmerenja obezbeđeno je 15 stipendija – navodi se u konkursu. – Što se tiče mladih sa invaliditetom, 25 srednjoškolaca i 40 studenata mogu da ostvare pravo na stipendije. Novčane nagrade biće ipslaćivane u pet jednakih mesečnih rata, srednjoškolci će dobiti po 24.000, a studenti 30.000 dinara.

Mladi koji žele da konkurišu za stipendije moraju da ispune i određene uslove. Što se tiče srednjoškolaca moraju da imaju prijavljeno boravište u Beogradu, da su redovni učenici, učešća i osvojene nagrade na takmičenjima biće bodovani. Kandidati će biti rangirani po ukupnom broju bodova koji ostvare po svim kriterijumima koje moraju da ispune.

– U slučaju da dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji je osvojio više mesto na takmičenju višeg ranga – navodi se u konkursu. – Što se tiče studenata mogu se javiti akdamci koji pohađaju osnovne akademske, strukovne ili master studije. I oni moraju da imaju prebivalište u Beogradu i da pohađaju najmanje drugu godinu studija.


Uputstva na sajtu Grada

MLADI koji žele da konkurišu za dobijanje stipendija, više informacija o uslovima mogu naći na zvaničnom sajtu Grada. Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti sa sajta ili u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.

– Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu. Oni koji zakasne ili ne dostave svu neophodnu dokumentaciju neće biti razmatrane – navodi se u konkursu.


Objavljeno: 14. 11. 2023.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: A. Z. K.