ANALIZA POLITIKA I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CIL) ponosno predstavljaju temeljnu Analizu politika i preporuke za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Ovo pionirsko istraživanje, finansirano od strane @usaidserbia , mapira trenutno stanje, identifikuje prepreke i razvija strategije za jačanje ekonomske nezavisnosti i profesionalnog razvoja osoba sa invaliditetom.

Zahvaljujući dubinskim intervjuima sa širokim spektrom učesnika – od roditelja, samih osoba sa invaliditetom, do predstavnika relevantnih institucija – stvorili smo kompas za usmeravanje budućih akcija i politika. Prepoznali smo ključne izazove, ali što je najvažnije, predložili konkretna, praktična rešenja.

Na veb sajtu #FMI saznajte više o studiji i istražite detalje o obavezama poslodavaca, ocenama radne sposobnosti i širokom spektru prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, sprovode #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @smartkolektiv @cil.srbija uz podršku @usaidserbia

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/