Poslodavci koji imaju praksu zapošljavanja osoba sa invaliditetom slažu se sa tvrdnjom da se osobe sa invaliditetom trude da budu jednako efektivni kao i drugi radnici.

Izvor:“Priručnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ Centar za monitoring i evaluaciju, Beograd, 2009.

Saznajte još sličnih informacija na sajtu www.fmi.rs i omogućite svojim zaposlenima #PosaoPoMeri

„POSAOPOMERI – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ realizuju @fmi.rs @Caritas Srbije @fondacijadivac @cilsrbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zapošljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/