Нова социјална услуга на подручју Сомбора

Ових дана Центар за пружање услуга социјалне заштите града уз подршку локалне самоуправе обезбедио је пружање још једне, иновативне услуге под називом „Домаћин у заједници“.

СОМБОР: Као што, сада већ деценијама, након раздвајања на Здравствени и Фонд пензионог и инвалидског осигурања (ПИО Фонд) грађани Сомбора ове две државне институције обједињују под „једну капу“, односно називају их једноставно „Социјално“, не разликујући баш најбоље њихове надлежности.

Сличну забуну је унело и недавно формирање Центра за пружање услуга социјалне заштите (ЦПУСЗ) поред постојећег Центра за социјалну заштиту, стандардизоване установе која постоји на територији целе Републике Србије. Наиме, како је то поткрепљено из локалне самоуправе, град је са жељом да се унапреди социјална заштита и да буде доступна свима којима је потребна, 21. септембра 2021. године на седници Скупштине града основао је Центар за пружање услуга социјалне заштите са седиштем у Грашалковићевој палати.

Првобитно је овај Центар пружао три услуге које су за све становнике са територије Сомбора бесплатне. Једна од њих је смештај у „Сигурну кућу“, односно Прихватилиште за жртве насиља у породици и жртве трговине људима, док су друге биле социјално – едукативне и саветодавно – терапијске услуге. Ових дана Центар за пружање услуга социјалне заштите града уз подршку локалне самоуправе обезбедио је пружање још једне, иновативне услуге под називом „Домаћин у заједници“. Како кажу у Центру сврха ове услуге је пружање подршке старијим, оболелим и лицима са инвалидитетом у ситуацијама када је породична подршка недовољна или нерасположива, у складу са процењеним индивидуалним потребама лица, која услед немоћи, болести или инвалидитета не могу самостално задовољити потребе домаћинства.

Јелена Стакић, директорка Центра је појаснила да ће се услугом обезбедити одговарајућа помоћ и подршка у домаћинству, у складу са проценом потреба корисника и може обухватати обављање захтевнијих физичких послова у домаћинству, као што су одржавање дворишта, кошење траве, припрема огрева за грејну сезону, затим ситне поправке у домаћинству, замена брава, квака, осигурача, сијалица, те обављање других послова.

– Услуга је, за кориснике новчане социјалне помоћи и сва она лица чији приход по члану домаћинства не прелази ниво социјалне сигурности, потпуно бесплатна. Сви остали корисници партиципирају у цени услуге, у складу са партиципативном скалом, а разлику до пуне цене трошкова сноси град Сомбор – истакла је директорка Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора, појашњавајући да корисници којима је неопходна оваква услуга, захтев подносе у „прави“ Центар за социјални рад, а поред очитане личне карте, потребно је да доставе медицинске извештаје и доказе о приходима.

Поред услуге „Домаћин у заједници“ за коју је опредељено четири милиона динара, град из свог буџeta за развој услуга социјалне заштите, издваја средства за услуге као што су „Помоћ и нега у кући“, „Персонална асистенција за особе са сметњама у развоју“, Дневни боравак деце, младих и одраслих лица, лични пратилац детета и ученика, Прихватилиште за жртве насиља у породици и жртве трговине људима односно „Сигурна кућа“, социјално – едукативне услуге и саветодавно – терапијске услуге, Народна кухиња и пакети хране, једнократне помоћи и друге облике помоћи.

М. Миљеновић

Објављено: 23. 5. 2023.

Извор: www.dnevnik.rs

Аутор: М. Миљенковић