Zelić: Žene sa invaliditom izložene i suptilnim oblicima nasilja

TRIBINU INSTITUCIONALNO POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PRIJAVE ZA NASILJE U PORODICI VISOKOG RIZIKA U ORGANIZACIJI AUTONOMNOG ŽENSKOG CENTRA PRATILO 40 PREDSTAVNIKA INSTITUCIJA ZAŠTITE OD NASILJA

Osnovni sud u Novom Sadu

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koordinatorka SOS službe Iz kruga Vojvodina Ivana Zelić govorila je na tribini Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika. Tribina je održana u Novom Sadu u organizaciji Autonomnog ženskog centra. Ovaj skup pratilo je 40 predstavnika institucija zaštite od nasilja (centara za socijalni rad, tužilaštva, osnovnih i viših sudova, policije, zdravstvenih ustanova), Pokrajnskog ombudsmana i Pokrajnskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i predstavnici drugih ustanova i organizacija koje pružaju specijalizovane usluge podrške ženama izloženim nasiljju.

Zelićeva je govorila o prijavi nasilja u porodici nadležnim institucijama iz pesperktive žena sa invaliditetom na osnovu njihovih iskustava-

-Najčešće prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom kad odluče da prijave nasilje su nedostatak finansijskih sredstava, strah od neadekvatnog odgovora institucija na nasilje, eskalacija nasilja i nepristupačnosti nadležnih institucija. Pored uobičajenih oblika, žene sa invaliditetom izložene su suptilnim i teže prepoznatljivim oblicima nasilja. Zbog toga je važno da profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom znaju da prepoznaju nasilje i da rade na preispitivanju sopstvenih stavova i vrednosti o rodno zasnovanom nasilju i invaliditetu.

Među teškoćama mladih žena sa invaliditetom je i pristupačnost obrazovnim ustanovama a to se posledično odražava na zapošljavanje i prihode. Takođe, još uvek u Srbiji nema sigurne kuće koja je potpuno pristupačna ženi sa invaliditetom, a tako je i sa mnogim institucijama.

Pored Zelićeve, na tribini su govorili Vedrana Lacmanović, Autonomni ženski centar, Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar i Slobodan Josimović, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Moderatorka tribine bila je Milica Jeremić. Tribina je održana u cilju razmene iskustava profesionalaca i izazova u radu sa ženama izloženim nasilju, prepoznavanja i uklanjanja rizika od teškog povređivanja ili smrtnog ishoda i davanju preporuka za njihovo prevazilaženje.

Objavljeno: 3. .2. 2022..

Izvor: NS REPORTER – Van rubrike

Autor: Zoran Surlana

.O tome i na:

IZ KRUGA VOJVODINA na tribini povodom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja – www.izkrugavojvodina.org

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ НА ТРИБИНИ О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ – www.ns.os.sud.rs

Mobilna aplikacija i žene sa invaliditetom – www-izkrugavojvodina.org

Zelić: Žene sa invaliditetom izložene dvostruko većem riziku od nasilja – www.rtv.rs

Žene sa invaliditetom izložene dvostruko većem riziku od nasilja – 021.rs