TELEFONOM DO SAVETA I POMOĆI: Akcija Crvenog krsta za stare i invalide

Trideset telefonskih linija psihološke prve pomoći za starije i osobe sa invaliditetom…

Foto: Promo

TRIDESET telefonskih linija psihološke prve pomoći za starije i osobe sa invaliditetom otvoreno je tokom marta i aprila u regionu, pod koordinacijom Crvenog krsta Srbije.

Po pet telefonskih linija dobile su Srbija, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija i Priština.

Reč je o trogodišnjem projektu posvećenom jačanju i otpornosti starijih i invalida tokom kovida 19 i budućih kriza, koji finansiraju EU i Austrijska agencija za razvoj.

– Putem telefona oni mogu dobiti psihološku prvu pomoć, informacije i socijalnu podršku – kaže Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. – Najviše pitanja imaju u vezi sa vakcinacijom, ne znaju kako i gde mogu da zakažu cepljenje. U nekim mestima, kada su u pitanju izrazito stari ljudi, koji nemaju internet i imaju otežan pristup telefonu, naši volonteri im čak i pomažu u zakazivanju.

Mnogi su usamljeni, pa im je potrebno ohrabrivanje i običan ljudski razgovor. Ukoliko je nekome ipak neophodna usluga vezana za mentalno zdravlje, volonteri ga telefonski upućuju na profesionalce. Prema rečima Todorović, ono što starijima i osobama sa invaliditetom najčešće nedostaje jesu informacije koja institucija bi eventualno mogla da reši njihov problem. Upravo takve kontakte i podatke dobijaju preko ovih telefona. Na brojeve u pet srpskih gradova, u prvih mesec dana javilo se od 30 do 50 osoba po gradu.

Brojevi telefona na kojima građani mogu dobiti informacije i psihološku prvu pomoć u Srbiji su: CK Subotica 024-621-704; CK Kragujevac 034-364-330; CK Niš 018-511-319; CK Čukarica 011-3556-652 i NOOIS 062-685-06-74. Prva četiri su i za starije i za osobe sa invaliditetom, a poslednji samo za ove druge.

Objavljeno: 19. 5. 2021.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: V. C. S.