Usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Skupština Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije

Beograd – Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, kao i ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima života.

Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije odnose se na razbijanje predrasuda o rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, verskom poreklu, polu, seksualnoj orjentaciji i invaliditetu. Beta

Objavljeno: 21. 5. 2021.

Autor: Beta

Izvor: DANAS – Društvo