INVALIDI NISU NAMETNUTA OBAVEZA: Većini poslodavaca osobe sa invaliditetom neefikasne za obavljanje poslova

GAZDE u Srbiji ne očekuju od osoba sa invaliditetom da mogu da zarade platu…

Foto: Free Images Pixabay

GAZDE u Srbiji ne očekuju od osoba sa invaliditetom da mogu da zarade platu, već kada ih zapošljavaju to rade da bi ispunili nametnutu obavezu, ili zbog finansijskih povoljnosti koje mogu da ostvare.

Često ih vide kao nekompetentne, nesposobne, neefikasne i smatraju da ih je rizično zaposliti.

Kako naglašava Jovana Krivokuća iz Foruma mladih sa invaliditetom, jedna od barijera sa kojom se poslodavci susreću je nepovoljna kvalifikaciona struktura invalida.

– Bez obzira na kompetencije koje ima, ukoliko radno mesto nije pristupačno, osoba sa invaliditetom ne može da se zaposli – kaže Krivokuća. – Poslodavci nisu dovoljno informisani o tome šta oni mogu da rade, a šta su njihova ograničenja, te zašto i kako je važno prilagoditi radno mesto.

Naša sagovornica smatra da postoje pomaci u unapređivanju položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje, recimo, postoji niz mera usmerenih na njihovo zapošljavanje, uključujući i finansijske podsticaje, ali ukupni rezultati i dalje nisu u potpunosti zadovoljavajući.

– Mere uključuju pre svega finansijsku podršku, ali ne i savetodavnu. To znači da bi trebalo da se obezbede savetodavci koji će im omogućiti da se što lakše prilagode novom radnom mestu i kolektivu – ističe Krivokuća.


PODRŠKA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Forum mladih sa invaliditetom je osnovao Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ona bi trebalo da posluži kao mesto okupljanja domaćih i inostranih kompanija koje posluju u Srbiji. Sve zainteresovane kompanije mogu da joj se pridruže putem mejla office@fmi.rs ili telefona 011/32-20-632.


Kao barijere za zapošljavanje, osobe sa invaliditetom vide nepristupačnost zajednice, dok im je sa druge strane, ograničena i pristupačnost obrazovanja, uz ograničenost profesija za koje su se školovale i koje su im dostupne.

– Nedovoljno prilagođeni programi za sticanje kompetencije van formalnih institucija školstva, dovode do toga da većina njih nema šta da ponudi na tržištu rada, osim prostog rada – objašnjava ona.

Objavljeno: 19. 5. 2021.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: J. Ž. S.