Beograd – grad bez prepreka

USKORO TREBA DA BUDE FORMIRANA RADNA GRUPA KOJA ĆE IZRADITI STRATEGIJU UNAPREĐENJE OSOBA SA INVALIDITETOM

KAKO bi se otklonilo što više prepreka koje stoje na putu osobama sa invaliditetom u svakodnevno funkcionisanju, od birokratije do kretanja kroz grad, Beograd će ove godine prvi put dobiti Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. U toku je formiranje radne grupe koja bi u narednom periodeu trebalo da izradi ovaj dokument.

Kako za „Novosti“ objašnjava Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu, cilj ovog dokumenta je da se kroz definisane mere i aktivnosti poboljša društveni i ekonomski položaj ovih Beograđana i omogući ravnopravno učesće u društvu.

– Treba otkloniti prepreke u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i nauke i drugih aspekata koji doprinose izjednačavanju i ostvarivanju jednakosti – kaže Stanisavljevićeva. – osnovni pravci delovanja biće usmereni na sprečavanje diskriminacije, kao i na ostvarivanje ravnopravnosti, a sve u skladu sa državnom strategijom za period do 2024. godine.

U izradu strategije uključiće se nadležni sekretarijati, udruženja osba sa invaliditetom kako bi se uspostavila sistematska rešenja. M.S.

Objavljeno: 15. 3. 2021.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Beograd

Autor: M. S.