POMOĆ PRI VACINACIJI

VAKCINACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

KAKO bi olakšalo proces vakcinacije osoba sa invaliditetom, opština Vračar preko Stručno-operativnog tima pruža podršku članovima udruženja i osobama sa invaliditetom na teritoriji ove lokalne samouprave, a u saradnji sa call centrom zainteresovani za vakcinaciju treba predhodno da razgovaraju sa svojim doktorom koji će im reći, na onovu zravstvenog stanja, da li je bezbedno da prime cepivo. Podrška Stručno-operativnog tima za pomoć osobama sa invaliditetom obuhvata pomoć prilikom prijavljivanja na e-upravu, prioritetno zakazivanje termina za vakcinaciju onih koji su se prijavili putem portala e-uprava na adresi https://imunizacija.euprava.gov.rs/ , kao i dolazak mobilnog tima u kuću slabo pokretne ili nepokretne osobe. Š.M.

Objavljeno: 15. 3. 2021.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Beograd

Autor: Š. M.