Сомбор унапређује положај особа са инвалидитетом

Град Сомбор је пример добре праксе, доста тога је урађено по питању приступачности објеката јавне намена…

 

 

Сомбор: Град Сомбор је пример добре праксе, доста тога је урађено по питању приступачности објеката јавне намена за особе са инвалидитетом, старије и друге грађане са тешкоћама у кретању, али и по питању  различитих облика прилагођавања објеката.

Уређени су пешачки прелази и прилагођени особама са инвалидитетом, постављен говорни семафор за слепе и слабовиде особе,  велики део установа је прилагодио прилазе потребама особа са инвалидитетом- истакао је Миодраг Петровић, начелник Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство приликом посете Сомбору саветнице Заштитника грађана Републике Србије Маје Златковић и Марије Кунстељ и сарадника из Удружења за ревизију приступачности Видан Данковић.

Град Сомбор је у претходном периоду по корацима на унапређењу укупног положаја особа са инвалидитетом у својој средини био лидер у Републици по иновацијама и мерама, истакла је Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности и додала да пре свега мисли на помоћ и негу у кући коју могу да остваре стара, инвалидна и хронично оболела лица која живе сама или са другим лицем неспособним за пружање помоћи. Систем персоналне асистенције је такође развијен као и саветовалиште које омогућава право појединцима и породицама на „пакет“ у оквиру кога се реализују психолошко – педагошке, социјалне и правне услуге.

Izvor: www.dnevnik.rs