Посао се смеши за две стотине младих

Град Нови Сад издваја највише у Србији за запошљавање својих грађана, а тај буџет је у неким случајевима и дупло већи од оних локалних самоуправа које су нам на тој лествици најближе…

 

 

– Град Нови Сад издваја највише у Србији за запошљавање својих грађана, а тај буџет је у неким случајевима и дупло већи од оних локалних самоуправа које су нам на тој лествици најближе – истакао је начелник Градске управе за привреду Саша Билиновић на јучерашњој презентацији програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Градске управе за привреду, одржаној у Скупштини града. – У 2017. години буџетом је предвиђено 135 милиона динара за запошљавање. Градоначелник је већ расписао конкурсе за приправничке послове и стручне праксе, па ускоро око 200 младих људи очекује посао.

Вршилац дужности директора новосадске Филијале Националне службе за запош­љавање Невена Живковић и начелница Одељења НСЗ-а за програме запошљавања, предузетниш­тва, образовања и обуке Смиљана Радовановић представиле су 11 јавних позива и конкурсе, међу којима су и они намењени вишковима запослених и дугорочно незапослених  који су на евиденцији НСЗ-а дуже од 18 месеци, те за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификоване и програме стручне праксе. За учешће у финасирању програма обуке на захтев послодавца, за субвенцију зараде за особе с инвалидитетом без радног искуства, за рефундацију трошкова подршке особама с инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима, више је говорила саветница за рад с особама с инвалидитетом Нада Арсенин.

Плава сала била је испуњена до последњег места, што сведочи о заинтересованости Новосађана за тај вид сарадње и унапређења запошљивости, без обзира на то радило се о послодавцима или о појединцима који решење траже у самофинасирајућим пројектима.

Одличну вишегодишњу сарадњу Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада апострофирао је  Билиновић, који је, између осталог, нагласио да се неколико година осећа тренд пада незапослености од око четири одсто.

С. Савић

Сва питања прецизирана уговорима
На презентацији су се могла чути питања у вези с проширењем делатности и начином запошљавања кандидата, начинима исплате путних трошкова и боловања радника с обзиром на то да је реч о ангажовању на одређени период, као и о висини накнада.

На конкрентно питање, да ли појединци ангажовани на привремено-повременим пословима у ЈКП „Пут” који су, непосредно по потписивању уговора одустајали од рада јер нису били задовољни сазнањем да су плаћени мање у поређењу са запосленима на неодређено време, могу судским путем тражити обештећење, представници НСЗ-а су одговорили негативно. Како су рекли, уговорима је јасно одређено да је за такву врсту посла предвиђена месечна накнада од 18.000 динара.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: S. Savić