Da putnicima sa invaliditetom let bude udobniji

Udruženje studenata sa hendikepom organizovalo obuku za zaposlene na aerodromu u vezi sa postupanjem sa osobama sa invaliditetom.

 

 

Udruženje studenata sa hendikepom organizovalo obuku za zaposlene na aerodromu u vezi sa postupanjem sa osobama sa invaliditetom.

Osobama koje putuju sa aerodroma nikako ne treba na silu pomagati, već ih pitati da li im je pomoć potrebna i kako da im pomognete, ističe Jasmina Barać Perović ispred Udruženja studenata sa hendikepom.

Samo pravilnim ophođenjem prema osobama sa hendikepom, može da se izbegne svaka vrsta diskriminacije.

Niš – Sa osobama sa invaliditetom koje putuju, osoblje aerodroma treba da razgovara slobodno, bez bojazni od pogrešnih izraza, ali ne bi trebalo da postavlja indiskretna pitanja o hendikepu i uzorcima njegovog nastanka ili da se obraća pratiocu ili personalnom asistentu, već direktno osobi sa invaliditetom. To su samo neke od preporuka koje je osoblje Aerodroma „Konstantin veliki“ u Nišu čulo na predavanju“ Pristup hendikepu i prava osoba sa invaliditetom“, a koje je obrazložila Jasmina Barać Perović ispred Udruženja studenata sa hendikepom. Pojedine situacije sa kojima bi mogle da se sretnu i osoblje i osobe sa invaliditetom su i demonstrirane.

„Skoro na svakom letu sa Aerodroma „Konstantin veliki“ u Nišu ima po jedan putnik sa invaliditetom, i ovo nije prvo predavanje koje držimo osoblju aerodroma kako da se ophode prema njima, a da neko ne bude povređenj i da obe strane budu zadovoljne“, kaže Jasmina Barać Perovič. „Saradnja sa osobljem Aerodroma u Nišu i Udruženjem studenata sa hendikepom počela je pre nekoliko godina i prvoj grupi zaposlenih smo već držali obuku, a moje kolege su radile isto i na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Ova predavanja su posledica nekoliko slučaja diskriminacije koji su zabeleženi na aerodromu u Beogradu i tužbi, konkretno, prema JAT-u. Da bismo izbegli takve situacije, jer svi težimo ka ravnopravnosti i ka jednakim uslovima za sve, odlučili smo se za ovu vrstu predavanja i obuke. Priznajem da sam pozitivno iznenađena činjenicom da je menadžment Aerodroma „Konstantin veliki“ u Nišu prepoznao ovu potrebu i da su rado pristali na ova predavanja sa željom da još više unaprede svoje odnose i usluge prema svojim korisnicima. Iako im finansijske mogućnosti ne dozvoljavaju da u potpunosti budu dostupni osobama sa invaliditetom, bitno je da imaju dobru volju i da žele da nauče kako da se ophode sa putnicima sa invaliditetom.“

Obuku je  prošlo desetak radnika na Aerodromu u Nišu. Učili su kako da se ophode i komuniciraju sa osobama sa invaliditetom, kako da im pomognu ako im je pomoć potrebna, kako da komuniciraju sa osobama koje otežano govore, sa osobama štećenog sluha, osobama sa oštećenim vidom i osobama sa oštećenim  sluhom i vidom.

„Na taj način biće sprečen bilo  koji vid moguće diskriminacije, a situacije u kojima bi osoblje moglo da se nađe i praktično smo pokazali. Nekoliko stujardersa je selo u invalidska kolica da bi mogle da vide kako to izgleda, a to je bila i dobra vežba kako da osobi sa invaliditetom pomognu da ustane iz kolica“, kaže Jasmina Barać Perović.“Važno je da to ne rade na svoju ruku i na svoj način, već da osobu kojoj pomažu pitaju kako to da urade i postupe onako kako ona želi.“

Jasmina Barić Perović je ukazala i na nekoliko problema sa kojima se osobe sa invaliditetom sreću na niškom aerodromu, ali koje se, za sada, uspešno prevazilaze zahvaljujući ljubaznosti osoblja.

„Počeli smo od parking mesta, pristupu samom aerodromu, potom smo ukazali na to da toaleti moraju da budu pristupačni i osobama sa invaliditetom“, dodala je Jasna Barić Perović. „Aerodromski kafić je na spratu, a svaka osoba ima pravo da popije kafu jer se na aerodrom dolazi sat i po do dva ranije. Mi ne možemo da uklonimo za jedan dan sve barijere, ali možemo da pomognemo osoblju aerodroma kako da se ophodi prema osobama sa invaliditetom. Da neko od kolega donese sok ili kafu, da pom0gne kada osoba sa invaliditetom putuje sama. Važno je da se osoblje upozna i sa tim kako da postupi kada na letu imaju više osoba sa invaliditetom. To je slučaj kada putuju sportisti sa invaliditetom, na neko takmičenje. Važno je da se upoznaju i sa postupkom kada je pretres putnika u pitanju i osobe sa invaliditetom moraju da ustanu iz kolica. U slučaju da osoba ne može da ustane, demonstrirali smo kako na najbezbolniji način u tome da joj pomogne osoba sa aerodroma, a da ga ne povredi. Do sada nije bilo neprijatnih situacija, ali da ne bi ni došlo do toga odlučili smo da osoblje upoznamo sa svim situacijama u kojima bi mogle da se nađu i osobe sa invaliditetom i osoblje na aerodromu“, zaključuje Jasmina Barać Perović.

Ima puno pitanja i dilema sa kojima se može sresti osoblje na aerodromu, počev od toga kako se obratiti putniku sa invaliditetom, njemu lično ili njegovom pratiocu, da li je potrebno da im sama osoba kaže kako da ih neko podigne iz kolica.

Ivanka Stanisavljević, PR Aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu, naglašava da su oni, kao društveno odgovorna firma, prepoznali potrebe osoba sa invaliditetom-

„U nameri da se prema svim putnicima ophodimo na isti način i svi budu zadovoljni postupcima našeg osoblja i sami radimo na obukama osoblja za komunikaciju sa putnicima“, kaže Ivanka Stanisavljević. „Na svakom letu imamo jednog do dva putnika sa hendikepom, zaposleni na aerodromu već znaju kako da se ophode sa njima i ostalim putnicima, ali nikad nije na odmet da se to znanje obnovi, ali i da se sa nekim pravilima, kako ne bi došlo do diskriminacije, upoznaju i novi radnici. I sami se trudimo da sve barijere otklonimo, da svim putnicima aerodrom postane dostupan i da svi oni koji putuju iz Niša budu zadovoljni“, ističe Ivanka Stanisavljević.

Objavljeno: 24. 02. 2017.

Izvor: NARODNE NOVINE, Niš – Top teme