Za radna mesta čak 38 miliona

Korisna strategija u gradu na Moravi.

 

Korisna strategija u gradu na Moravi.

Čačak – Iz gradskog budžeta je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja ove godine opredeljeno 38 miliona dinara, za četiri vida otvaranja novih radnih mesta.

Javnim radovima je namenjeno devet, za program stručne prakse i subvencije pri samozapošljavanju po sedam, a za program podrške poslodavcima koji otvaraju nova radna mesta 15 miliona dinara.

U Gradskoj upravi ističu da se subvencije za samozapošljavanje dodeljuje nezaposlenima u cilju obavljanja novootvorene delatnosti, u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara po korisniku, odnosno 200.000 u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih, te 220.000 za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima namenjena je privatnom sektoru sa sedištem u Čačku, koji će zaposliti po pet nezaposlenih na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom, koji se nalaze u evidenciji ovdašnje Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva. Njima se jednokratno isplaćuje 220.000 po radniku – osim u slučaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Roma, kada se subvencija dodeljuje u iznosu od 300.000 dinara.

Čačak će, inače, zatražiti i dodatna sredstva od Ministarstva za rad i zapošljavanje – po šest miliona dinara za program stručne prakse i na ime subvencija za samozapošljavanje.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Srbija

Autor: V. Ilić