KI: Uraditi više za osobe s invaliditetom

Iako je i u vojvođanskim gradovima evidentan napredak u nastojanjima da državne, obrazovne institucije, ustanove kulture, kao i najveći deo ostalih javnih objekata bude pristupačniji osobama sa invalditetom, može se i mora uraditi mnogo više.

Ilustracija: freeimages.com

 

Kikinda – Iako je i u vojvođanskim gradovima evidentan napredak u nastojanjima da državne, obrazovne institucije, ustanove kulture, kao i najveći deo ostalih javnih objekata bude pristupačniji osobama sa invalditetom, može se i mora uraditi mnogo više. Kikindska udruženja i organizacije osoba sa invaliditetom inicirali su više značajnih projekata, a očekuju da nadležni i ubuduće uvaže njihove sugestije i predloge.

Pokretna platforma, kojom je u kikindskoj gradskoj kući omogućen pristup osobama sa invaliditetom, kao i rampa pri ulazu u Uslužni centar svakako jesu primeri dobre prakse. Međutim,u najvećem broju ustanova i institucija, pogotovo onih koje se nalaze u starim, nenamenskim objektima, malo toga je urađeno na uklanjanju arhitektonskih barijera, postavljanju rampi, ili zvučne signalizacije.

„Dosta toga je urađeno u Kikindi, ne možemo biti nezadovoljni. Mada, ima još dosta toga što bi se moglo i moralo popraviti. Recimo, morao bi biti omogućen nesmetan ulaz invalida u apoteke, što sada nije slučaj. Otežan prilaz u kikindskoj Bolnici takođe je jedan od problema“, rekao je Ivan Zarić, predsednik Saveta Invalidskih organizacija Kikinde.

Propisanih standarda trebalo bi da se pridržavaju institucije i lokalne samouprave kako prilikom izgradnje novih objekata, tako i u prilagođavanju starijih zgrada u kojima su smeštene institucije i ustanove od javnog značaja.

„Mi, kao građani sa invaliditetom ne očekujemo da se grad ruši i nama prilagođava. Ali, kada se rade rekonstruzkcije postojećih situacija i izgradnja novih objekata to bi moralo biti u skladu sa postojećim propiosima i našim potrebama. Nadležni bi trebali time više da se pozabave“, navela je Branka Šobot Jeličić, predsednica Organizacija slepih i slabovidih „Severni Banat“.

Uklanjanje svake prepreke i barijere važan je pomak u nastojanjima da sprečimo diskriminaciju osoba sa invaliditetom. To će omogućiti bolji proces inkluzije, povećanje samostalnosti i društvene uključenosti.

Kikinda: Uraditi više za osobe s invaliditetom

(www.youtube.com/watch?v=PyGTsnY5Zms)

Uraditi više za osobe s invaliditetom

(www.youtube.com/watch?v=l56ucov2nog)

Uraditi više za osobe s invaliditetom

(www.youtube.com/watch?v=zMHn4MGoftQ)

Izvor: www.rtv.rs

Autor: Tatjana Popović