Subvencije za zapošljavanje lica koja teže nalaze posao

Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Kragujevac dodeliće poslodavcima u privatnom sektoru subvencije za zapošljavanje lica koja teže dolaze do posla na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Kragujevac dodeliće poslodavcima u privatnom sektoru subvencije za zapošljavanje lica koja teže dolaze do posla na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini. Dodeljuje se po 150.000, odnosno 180.000 za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći.

Reč je o jednokratnom iznosu koji se dodeljuje za zapošljavanje mladih do 30 godina, starijih od 50 godina, lica koja su na evidenciji NSZ kao viškovi, romske nacionalnosti, osoba sa invaliditetom i radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći.

Radni odnos zasniva se na neodređeno, sa punim radnim vremenom.

Poslodavci mogu da konkurišu do 31. avgusta, a sve informacije nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: www.infokg.rs

Autor: Jovana Mladenović