УНС прилагођен студентима с инвалидитетом

Универзитет у Новом Саду последњих година интентивно ради на томе да обезбеди приступачну животну и радну средину за студенте с инвалидитетом.

Foto: B. Lučić

 

Универзитет у Новом Саду последњих година интентивно ради на томе да обезбеди приступачну животну и радну средину за студенте с инвалидитетом.

Централна зграда Универзитета саграђена по највишим стандардима и у њој су за особе са инвалидитетом обезбеђени рампе и прилази,широки лифт и тоалети са широким улазом, рукохватима и лавабоима прилагођеним особама с инвалидитетом. У складу са стандардима су и столови у читаоници, а Ректорат има и штампач за Брајеву азбуку, дигиталне диктафоне са говорним командама за особе с оштећеним слухом и индуктивну петљу за особе са оштећеним слухом у мултимедијалној сали. Овај систем омогућава особама оштећеног слуха да чују појачани звук преко слушног апарата, тако што редукује или потпуно искључује позадинске звуке.

Просторије Универзитета у Новом Саду у Студентском дому “Слободан Бајић”, поред рампи и прилаза, опремљене су и електронском лупом за увеличавање текста за слабовиде студенте, читаонице имају и читач екрана с уграђеним JAWS (Job Access With Speech) софтвером , који омогућава слепим, слабовидим и особама са другим инвалидностима да користе већину апликација на рачунару, пратећи активности корисника на рачунару (притиснуте тастере и команде) и читајући садржај на екрану. Осим тога, у склопу читаонице налази се и студио за снимање звучне литературе.

У прилагођавању потребама студената с инвалидитетом, неки факултети добро су се снашли, док су неки застали на рампама и прилазима. Рампе и прилазе за студенте с инвалидитетом имају Пољопривредни, Технолошки, Медицински факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, као и Висока пословна школа, Висока техничка школа струковних студија и Висока школа за образовање васпитача у Новом Саду.
Рампе, лифтове, шалтере и тоалете прилагођене особама с инвалидитетом имају Правни факултет, Природно-Математички факултет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици и УЧчтељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици.

Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има рампу, а биће уграђени и лифтови, Академија уметности у Новом Саду у свим својим објектима има приступне рампе, а у згради на Петроварадинској тврђави у просторији Библиотеке на посебном рачунару су инсталирани софтвери за студенте оштећеног слуха и за слепе студенте.

Факултет техничких наука у Новом Саду има рампу, студентска служба је у потпуности адаптирана за студенте с инвалидитетом. Свакој учионици у наставном блоку може се приступити уз помоћ лифта. На Грађевинском институту нова зграда је у потпуности адаптирана за особе с инвалидитетом (учионице, столови, тоалети, прилази,на свими спратовима) и грађена је по стандардима „универзалног дизајна“. Осим тога, Факултет техничких наука има савремену лабораторију за снимање звучне литературе.

Грађевински факултет у Суботици пријавио је неколико пројеката чији је циљ да се студентима са инвалидитетом омогући одговарајући приступ просторијама у објекту (уградња лифта и реконструкција дела тоалета).

И. В.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: I. V.