Komitet UN razmatra stanje prava osoba sa invaliditetom u Srbiji

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom će razmatrati situaciju u Srbiji na tom planu na sednicama 5. i 6. aprila, koje će se prenositi uživo putem interneta.

 

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom će razmatrati situaciju u Srbiji na tom planu na sednicama 5. i 6. aprila, koje će se prenositi uživo putem interneta. Srbija je jedna od 162 države potpisnice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom što je obavezuje da redovno izveštava Komitet o tome kako sprovodi ovu Konvenciju.Komitet CRPD, koji čini 18 nezavisnih međunarodnih eksperata, otvoriće dijalog sa državnom delegacijom Republike Srbije, a daće reč i organizacijama osoba sa invaliditetom, nevladinim organizacijama, kao i drugim organizacijama koje predstavljaju interese osoba sa invaliditetom.Mesto održavanja: Palais Wilson, ŽenevaVreme: od 15:00 do 18:00 časova 5. aprila i …

Nastavak na Beta OMS

www.beta.rs/oms/oms-drustvo/28738-komitet-un-razmatra-stanje-prava-osoba-sa-invaliditetom-u-srbiji

Izvor: Beta OMS

Izvor: www.vesti.rs