За услуге социјалне заштите 400 милиона

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бранка Гајић потписала је уговоре о наменским трансферима са представницима 125 локалних самоуправа из целе Србије намењених за развој и успостављање услуга из области социјалне заштите.

 

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бранка Гајић потписала је уговоре о наменским трансферима са представницима 125 локалних самоуправа из целе Србије намењених за развој и успостављање услуга из области социјалне заштите. Наменски трансфери у укупном износу од 400 милиона динара намењени су развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите попут дневних боравака, клубова, помоћи у кући, прихватилишта, прихватне станице, свратишта, становање уз подршку, лични пратилац детета, саветодавно терапијске услуге у свим локалним самоуправама које су испод републичког просека развијености.

„То ће допринети да се ове услуге развијају равномерно у целој Србији”, рекла је Гајић након потписивања уговора.

Пружаоци услуга социјалне заштите на локалном нивоу могу бити државни, цивилни и приватни сектор, уз услов да испуњавају законом прописане услове.

Гајић је објаснила да је реч о Уредби о наменским трансферима коју је донела Влада Србије за 2016. годину, а која је, како је истакла, значајан корак за развој социјалне жаштите у Србији.

”Наменски трансфери намењени су неразвијеним општинама на територији Србије, општинама и градовима које имају установе у трансформацији и развоју иновативних услуга од значаја за Србију”, рекла је Гајић.

Гајић је рекла да има 360 услуга развијених на територији Србије и да их користи 40.000 грађана.

Циљ уредбе је, додала је, да обезбеди одрживост услуге јер општински буџети често не подржавају овакве услуге и оне се финансирају пројектно.

„И раније смо подржавали развој услуга, али у много мањем обиму него раније. Прошле године су локалне самоуправе добиле уговоре у вредности од 50 милиона динара а сада је предвиђено знатно више”, рекла је Гајић.

Локалне самоуправе су средства добила за период од марта до краја године и сваког месеца ће у континуитету добијати одређени износ средстава за развој ових услуга, додала је Гајић.

Objavljeno: 25. 03. 2016.

Izvor: www.dnevnik.rs