Osnovan Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Prva sednica Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda održana je 24. februara u Starom dvoru, a njome je predsedavao gradonačelnik Beograda Siniša Mali.

 

Prva sednica Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda održana je 24. februara u Starom dvoru, a njome je predsedavao gradonačelnik Beograda Siniša Mali.

Gradonačelnik je tom prilikom istakao da će osnivanje ovog saveta i podjednako uvažavanje kako opštih tako i specifičnih potreba osoba sa invaliditetom obezbediti rezultate koji su postavljeni za cilj na početku mandata.

– Nakon Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za prava deteta, Grad Beograd je danas osnovao i Savet za osobe sa invaliditetom, sa namerom da organizovanije radi na unapređenju njihovog položaja u društvu. Angažovanjem predstavnika svih relevantnih aktera grada, kao i povezivanjem sekretarijata, službi, uprava i drugih institucija lokalne samouprave, sagledaćemo ne samo postojeće stanje u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom, već ćemo predlagati nove mere prilagođavanja grada potrebama osoba sa invaliditetom – istakao je gradonačelnik i podsetio da će grad, pored postojećih usluga namenjenih ovoj kategoriji korisnika, uvoditi i nove usluge za koje postoji opravdana potreba, kao što je usluga personalne asistencije.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić podržao je osnivanje saveta i tom prilikom naglasio da je cilj da svi sportsko-rekreativni centri budu prilagođeni osobama sa invaliditetom.

– Grad ima punu podršku Ministrstva omladine i sporta povodom osnivanja Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i u budućem radu. Verujem da će se formiranjem ovog saveta definisati jedinstvena politika u pružanju podrške,zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom – rekao je ministar Udovičić.

Članovi ovog saveta su pomoćnica gradonačelnika Irena Vujović, članovi Gradskog veća Mirjana Mavrić i Dragomir Petronijević, sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, sekretarka za urbanizam i građevinske poslove Ljiljana Novaković, sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović, sekretar za sport i omladinu Slavko Gak, sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević i predstavnici službi i uprava Grada Beograda, kao i nevladinih organizacija koje se bave ovom temom.

Grad Beograd osniva ovaj savet polazeći od realnih potreba osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, a shodno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonu o socijalnoj zaštiti, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Izvor: www.blic.rs