„Otvoreni zagrljaj“ i u Valjevu

33

Nove usluge za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Nove usluge za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Kvalitetniji život osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama suština je projekta koji u našem gradu od nedavno sprovode Karitas, Grad Valjevo i Udruženje za decu sa posebnim potrebama „Naši snovi“. Ovo je jedan od 19 projekata podržanih u okviru programa „Otvoreni zagrljaj“ koji realizuje Evropska Unija u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom zdravlja radi unapređenja položaja korisnika sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Nosilac aktivnosti ovog projekta, koji se realizuje pomoću sredstava pretpristupnih fondova, je valjevski Karitas, a glavni cilj projekta, koji će trajati 16 meseci je da se usluge pomoći u kući i dnevnog boravka koje se u Valjevu već realizuju, učine dostupnim i odraslim licima sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i tako smanji mogućnost njihovog institucionalnog zbrinjavanja u kasnijoj fazi života.

– Predviđeno je da tokom sledeće godine ukupno 41 osoba iz ove ugrožene grupe bude obuhvaćena jednom od dve nove usluge koje će biti uvedene. Proširenjem postojećih usluga na lica sa mentalnim i intelektualnim smetnjama s jedne strane uskladiće se postojeći gradski pravilnici o uslugama pomoći u kući i dnevnog boravka sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, a sa druge strane omogućiti da krajni korisnici koji nisu imali pristup ovim uslugama, uslugu dobiju u neposrednom okruženju u kome žive – kaže Marko Maksimović, koordinator projekta iz valjevskog Karitasa.

Usluge pokrenute ovim projektom poštovaće standard propisane zakonom, a veći deo odobrenih sredstava biće utrošen na izgradnju dnevnog boravka za odrasla lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama. Dnevni boravak biće izgrađen adaptacijom postojećeg tavanskog prostora kuće u kojoj se nalazi udruženje Naši snovi, a koje je u vlasništvu Grada Valjeva. Projektom je planirana i nabavka vozila za uslugu pomoć u kući, obuku i angažovanje stručnih radnika i negovateljica, kao i dalje profesionalno usavršavanje pružalaca pomenutih usluga uz pomoć stručnih saradnika iz Italije.

Izvor: NAPRED, Valjevo – Van rubrike

Autor: S. S. T.

Оставите одговор