Šanse za invalide i samozapošljavanje

45

Nove podsticajne mere Nacionalne službe za zapošljavanje

Nova Varoš – Nacionalna sližba za zapošljavanje raspisala je novi javni poziv za nezaposlene i poslodavce, sa cilljem da podrži otvaranje novih radnih mesta. U fokusu podsticajnih mera u 2014. biće invalidna lica, kao i samozapošljavanje.

Među merama koje će doprineti da do zaposlenja lakše dođu osobe sa invaliditetom je stručna praksa, koja podrazumeva osposobljavanje osoba sa posebnim potrebama, sa ciljem da neke od poslova u perspektivi samostalno obavljaju. Zahvaljujući ovom program, invalidna lica mogu da steknu i uslove za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavaca bez zasnivanja radnog odnosa. Program traje od šest do 24 meseca, sa prosečnom nadoknadom angažovanim licima sa invaliditet0m u iznosu od 12.000 do 20.000 dinara.

Za ovu kategoriju nezaposlenih, država je pokrenula i projekat javnih radova za osobe sa invaliditetom. Javni radovi su jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom evidencije NSZ i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci. U zavisnosti od vrste i poslova koje obuhvata javni rad, mesečna zarada angažovanih lica sa invaliditetom iznosi od 23.000 do 26.000 dinara

Treća mera je subvencija zarada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva. Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli invalida bez radnog iskustva ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu 12 meseci, do 75 posto ukupnih troškova zarade.

– Subvencije za samozapošjavanje namenjene su licima koja se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog biznisa. One će se dodeljivati nezapslenom u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara odnosno 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava izdvojenih za ove namene, ističu u prijepoljskoj Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Opština Nova Varoš je, inače, među desetak najagilnijih kada su u pitanju izdvajanje sredstava iz lokalne kase za podršku mera zapošljavanja. Lane je za subvencije poslodavcima za novo radno mesto iz gradske kase izdvojeno oko 30 miliona dinara. U službi NSZ navode da je subvenciju od po 300.000 dinara po novom radniku prošle godine dobio ukupno 71 poslodavac, a da su zahvaljujući ovom programu posao dobila 173 lica. Ove mere podržane su od strane lokalne samouprave i u 2014. a konačan spisak poslodavaca koji su imali pravo na ovu vrstu subvencije, kako tvrde nadležni iz opštine, biće uskoro objavljen.

Izvor: DANAS – Sandžak

Autor: R. P.

Оставите одговор