O ženama sa invaliditetom u Srbiji

U Gerontološkom centru u Somboru održan je okrugli sto pod nazivom „Žene sa invaliditetom u Srbiji“ u organizaciji „Mreže… IZ KRUGA – SRBIJA“ i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor.

U Gerontološkom centru u Somboru održan je okrugli sto pod nazivom „Žene sa invaliditetom u Srbiji“ u organizaciji „Mreže… IZ KRUGA –  SRBIJA“ i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor. Izazovi sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u svakodnevnom životu u Srbiji nisu poznati široj društvenoj zajednici. Rodna komponenta invalidnosti, stereotipi i predrasude prema ovoj višestruko marginalizovanoj grupi građanki nije u fokusu delovanja drugih organizacija civilnog društva, pa čak ni organizacija osoba sa invaliditetom. Zvaničnih podataka o broju žena sa invaliditetom u Srbiji nema, niti o njihovom položaju i mogućnostima da ostvare svoja osnovna ljudska prava. Zbog toga je „Mreža… IZ KRUGA – Srbija“ sa svojim lokalnim organizacijama pripremila izveštaj iz senke „Žene sa invaliditetom u Srbiji“ za CEDAW Komitet i predstavila ga na 55. zasedanju, koje je održano u Ženevi. Održavanjem okruglih stolova u 10 gradova, na kojima će učestvovati predstavnici ciljnih grupa, biće stvoren uslov za uspostavljanje saradnje između ove marginalizovane grupe i lokalnih donosioca odluka u cilju unapređenja njihovog položaja.

Оставите одговор