Teško ostvariva prava potrošača sa invaliditetom

Glas potrošača. Do ostvarivanja prava koja im garantuju zakoni Srbije, osobama sa invaliditetom sve manje na putu stoje nepristupačni stepenici, bankine i druge fizičke prepreke, a sve češće zamršene procedure zbog kojih im je lakše da se prava odreknu, nego upuste u birokratski lavirint.

Do ostvarivanja prava koja im garantuju zakoni Srbije, osobama sa invaliditetom sve manje na putu stoje nepristupačni stepenici, bankine i druge fizičke prepreke, a sve češće zamršene procedure zbog kojih im je lakše da se prava odreknu, nego upuste u birokratski lavirint.

I dok, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i gradnji, na javnim ustanovama niču prilagođene rampe i posebni prilazi, smisao posebnih mesta za osobe sa invaliditetom na javnim parkiralištima je pomalo nejasan, a put na ostvarivanje prava na korišćenje, zamršen i komplikovan. Naravno, zbog procedure. Jasno uputstvo „gde i kako do famozne nalepnice za parking“ za osobe sa invaliditetom koje žive u provinciji – postoji samo na internetu. Tamo će tek na pojedinim sajtovima (prezentacija grada ili javnih preduzeća za parking) saznati da nalepnicu koja im potvrđuje pravo na korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom izdaju samo gradski parking servisi.

Dakle, kako bi ostvaarili pravo na parking mesto ispred lokalnog marketa u Bečeju ili Kruševcu potrebno je zaputiti se u Beograd ili Novi Sad. Pre toga, naravno, treba prikupiti potrebnu dokumentaciju. Najpre, iz lokalne filijale PIO fonda preuzeti uverenje o stepenu invaliditeta. Potom se sa istom obratiti sektoru za boračku i invalidsku zaštitu Sekretarijata za socijalnu zaštitu u Beogradu i čekati rešenje kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebnih parking mesta na javnim parkiralištima. Uz uverenje i rešenje, potrebno je pripremiti dve fotografije veličine 3,5*3cm i kopiju saobraćajne dozvole. Zanimljivo je da je u „Vodiču kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku stoji i da se „povlastice prilikom parkiranja osobe sa invaliditetom ostvaruje zavisno od autonomnih propisa lokalnih vlasti“, iako većina opština u Srbiji nema posebne interne propise koji regulišu ili olakšavaju ovu procedure.

U konkurenciji za komplikovanu proceduru ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom je i ona koja je predviđena za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje državnih autoputeva. Najpre, koliko osoba sa invaliditetom u Srbiji uopšte zna da ima na ovo pravo i koliko njih ga je ostvarilo od 1. januara ove godine otkad je na snazi nova procedura? Naime, misteriozna nova procedura objavljena je na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanja i socijalnu politiku u pomenutom „Vodiču kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ i na sajtu JP“Putevi Srbije“.

Na sajtu JP Putevi Srbije potrebno je preuzeti elektronski zahtev za oslobađanje plaćanja putarine. Popuniti, Kopirati saobraćajnu dozvolu. Kopirati ličnu kartu. Pripremiti kopiju rešenja PIO fonda. Overiti istu u opštinskom sudu. Pripremiti fotografiju u elektronskoj formi rezolucije 450*530 piksela. Narezati na CD. Sve pripremiti u kovertu uz broj telefona ili e-mejl adresu i poslati na adresu JP Putevi Srbije.

Ako prevaziđu nametnutu prepreku da do informacije mogu doći samo putem veštog pretraživanja interneta, od osoba sa invaliditetom koje nameravaju da ostvare ovo pravo očekuje se da poseduju i CD-rezač, veštine u kompjuterskoj obradi fotografija i još štošta.

Оставите одговор