Pomoć u zapošljavanju

1

Servis podrške za osobe sa invaliditetom. Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo pokrenuo je projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“ koji će trajati do 27. maja. 2014.

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo pokrenuo je projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“ koji će trajati do 27. maja. 2014.

Svrha uspostavljanja servisa je podizanje nivoa znanja i veština osoba sa invaliditetom radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, kao i njihovo osnaživanje za rad u poslovnom ambijentu, kažu iz Centra za socijalno preduzetništvo.

– Biće obuhvaćene dve grupe od po 12 prijavljenih. Za prvu grupu mesta su popunjena, a ostalo je još par mesta u drugoj, tako da zainteresovani mogu da se jave našem Centru koji se nalazi na Trgu Nikole Pašića 8. Aktivnosti projekta usmerene su na stvaranje šanse za njihovo kvalitetnije zapošljavanje. Prvi deo šestodnevnog programa počeo je 22. aprila, a sledeći krug edukacija počinje 12. maja. Polaznici uče asertivnu, poslovnu i internet komunikaciju, kancelarijsko poslovanje i rad na računaru u poslovnom okruženju – objašnjavaju iz Centra za socijalno preduzetništvo. Takođe, u toku je i prijavljivanje za obuku pisanja poslovnog plana, koja će omogućiti zainteresovanim nezaposlenima i da se prijave na poziv Sekretarijata za privredu za dodelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje.

Projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“ finansira Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Prema rečima Slađane Lević, iz Foruma mladih sa invaliditetom projekat se pored Beograda sprovodi i u Užicu, Leskovcu, Kikindi i Požarevcu.

– Mi nadgledamo projekat, ali ne učestvujemo direktno u njegovoj realizaciji. Osnova ideja jeste da se doprinese jačanju postojećih i uspostave novi lokalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući povećanje vidljivosti i dostupnosti servisa, kao i poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom – kaže za Danas Levićeva.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta obuhvataju istraživanje o postojećem stanju u oblasti servisa podrške za osobe sa invaliditetom u pet gradova, info seminare o zakonskim procedurama za uspostavljanje servisa podrške za osobe sa invaliditetom i zadacima i ulogama svakog sektora, kaže Slađana Lević. Pored toga uspostavljen je portal www.servisipodrske.info koji sadrži bazu dostupnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom, edukativni program na temu „Standardizacija usluga za osobe sa invaliditetom“ i edukativni program na temu „Održivi modeli saradnje u uspostavljanju servisa podrške za osobe sa invaliditetom“.

Оставите одговор