Problem samo privremeno rešen

Poboljšani uslovi za decu sa invaliditetom. Užice – Posle dvomesečne pauze Dnevni boravak za decu sa invaliditetom ponovo je počeo da radi u prostoru Doma „Petar Radovanović“. Pauza u radu nastala je zbog Uredbe Vlade Srbije o ograničavanju broja zaposlenih u javnom sektoru.

10/03/2014 18:40 | Užice | Dom „Petar Radovanović“: Dnevni boravak ponovo radi -

Užice – Posle dvomesečne pauze Dnevni boravak za decu sa invaliditetom ponovo je počeo da radi u prostoru Doma „Petar Radovanović“. Pauza u radu nastala je zbog Uredbe Vlade Srbije o ograničavanju broja zaposlenih u javnom sektoru.

Međutim, zbog iste uredbe dnevni boravak radiće privremeno, odnosno do 30.juna ove godine, a u lokalnoj samoupravi se nadaju da će pronaći rešenje da se pružanje te veoma važne socijalne usluge nastavi i posle tog datuma.

Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju osnovan je 2010. godine i za to vreme, uz nadzor šestoro zaposlenih, njegove usluge koristilo je dvadesetoro mladih uzrasta od 7 do 29 godina. Međutim, zbog navedene uredbe nije radio dva meseca, a Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zatražilo je od Ministarstva finansija da deo socijalnih usluga koje pružaju lokalne samouprave bude izuzet od navedenog ograničenja.

– Bilo je potrebno vreme da se shvati važnost takvih usluga. Kada su novi propisi stupili na snagu, mi smo odmah reagovali i na te probleme ukazali Ministarstvu finansija i zatražili da se ta ograničenja ne primenjuju na ovakve usluge, koje su od izuzetne važnosti za korisnike – naveo je Zoran Martinović, držani sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, koji je pre neki dan bio u Užicu.

Branko Gavrilović, član Gradskog veća, ističe da je grad planirao šest miliona dinara za tu uslugu i da se nada da će se i posle 31. juna pronaći rešenje za finansiranje rada Dnevnog boravka, koji bi uskoro trebalo da pribavi i neophodnu licencu.

– Dnevni boravak ima rok od godinu i da pribavi licencu, čime će se steći svi uslovi da bude zakonski pružalac te usluge – kazao je Gavrilović.

Povodom inicijative roditelja da se boravak dece produži sa sadašnjih šest na osam časova dnevno, kako je to predviđeno republičkim propisima, on je rekao da nema dovoljno novca da bi se platili dodatni radnici.

– To iziskuje dodatna sredstva, ali u gradskom budžetu nema dovoljno novca. Za ovu godinu planirali smo tačno određena sredstva i eventualne promene dodatno bi opteretile gradski budžet – objasnio je Gavrilović.

Dnevni boravak trenutno koristi manji broj korisnika, ali šestoro zaposlenih očekuju da će se obnovom rada taj broj uskoro povećati. Tome će doprineti i najava organizovanog prevoza, jer korisnici te usluge nisu samo iz centra grada, već iz okolnih sela i prigradskih naselja.

– Korisnici naših usluga mogu da nauče nešto o osnovnim životnim veštinama, pohađaju radionice, a za to vreme njihovi roditelji mogu da se organizuju i da se posvete svakodnevnim aktivnostima – navodi Srđan Jovančićević, jedan od šestoro zaposlenih koji brinu o korisnicima te usluge.

Оставите одговор